Logo Polpharma Logo medicines for europe logo IGBA

Patient centric healthcare – a mandate for industry transformation

Termin: 14 Czerwiec 2019, 15:15 – 17:00 Miejsce: Sofitel Warsaw Main Conference Hall Google Maps Road

Zapraszamy na otwartą sesją specjalną w ramach międzynarodowej konferencji branżowej Medicines for Europe i IGBA. Sesja będzie dotyczyć nowoczesnego i innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej, którego centrum stanowi pacjent.

Udział jest bezpłatny.

Podczas sesji:

 • poznamy ciekawostki i najnowsze trendy z branży ochrony zdrowia,
 • wspólnie przyjrzymy się postępom w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem najnowszych technologii,
 • dowiemy się jakie są najskuteczniejsze sposoby zwiększania zaangażowania pacjentów.

Wśród panelistów m.in. Christina M. Busmalis, Dyrektor Global Life Sciences w IBM Watson Health, Dr Aleksandra Auleyner, Partner w DZP, Kierownik Praktyki IP / TMT i Piotr Najbuk, Senior Associate w DZP, Lider Zespołu ds. Innowacji w Opiece Zdrowotnej oraz Piotr Mieczkowski, Dyrektor Fundacji Digital Poland.

Inicjatorem panelu jest Polpharma. Zapraszamy do rejestracji!
Sesja jest prowadzona w języku angielskim.

Agenda PDF

W razie pytań prosimy o kontakt na adres:
kontakt@polpharma-konferencja.pl

Formularz rejestracyjny
W celu rejestracji wypełnij poniższy formularz.
* Pola oznaczone tym symbolem są wymagane.
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 127044, („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej.
 2. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o. o. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.
 3. Dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji umożliwiającej uczestnictwo w wykładzie "Patient centric healthcare – a mandate for industry transformation” organizowanym przez Administratora w dniu 14 czerwca 2019r. - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji, a tym samym uniemożliwia uczestnictwo w wykładzie "Patient centric healthcare – a mandate for industry transformation” organizowanym przez Administratora w dniu 14 czerwca 2019r.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 10. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 13. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem danych użytkownika z bazy danych. Kopie zapasowe są przechowywane zgodnie z wyznaczonym przez Administratora czasem retencji.
 14. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.